Algemene Voorwaarden

Door het aangaan van een overeenkomst, gaat de klant akkoord met de Algemene voorwaarden, alsmede met verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacyverklaring.

Algemene Voorwaarden

 • Nadat ik het ingevulde intakeformulier met daglogs én een ondertekend toestemmingsformulier van je terug heb ontvangen, reken ik twee tot drie werkweken om de informatie te analyseren en het slaapconsult te schrijven (bij keuze voor een schriftelijk verslag). Indien ik deze bescheiden niet ontvang, kan het consult niet doorgaan.
 • Wordt er voor een huisbezoek gekozen, dan ontvang ik eveneens het ingevulde intakeformulier met daglogs én ondertekend toestemmingsformulier retour, uiterlijk twee tot drie weken voor de datum van het huisbezoek. Ontvang ik de bescheiden niet tijdig, dan kan het huisbezoek niet doorgaan. Het huisbezoek kan dan verplaatst worden, echter wordt wel een toeslag berekend in verband met de verloren gereserveerde tijd. 
 • Bij een huisbezoek zijn de consult-prijzen exclusief reiskosten á €0,50 per km. Tot 25 km buiten postcodegebied 6522 reken ik geen reiskosten. 
 • Telefonische consulten kunnen in overleg uitlopen, er wordt dan een meerprijs van €27,50 berekend per kwartier.
 • Ik heb de mogelijkheid een consult te weigeren, zonder opgaaf van reden, ook als al een intakeformulier is ingevuld en er een consultdatum is gereserveerd. In dit geval wordt het consultbedrag uiteraard volledig gerestitueerd.
 • De klant zal de overeengekomen consultkosten betalen aan Consuela Hendriks, Bank:N26 IBAN:DE53 1001 1001 2628 4196 94 BIC:NTSBDEB1XXX, voorafgaand aan de consultdatum.
 • Een gereserveerd consult heeft een betaalverplichting. Een eenmaal betaald consult kan geannuleerd worden. Echter, reeds uitgevoerde diensten worden in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.
 • Een gereserveerde consultdatum kan uiterlijk tot een week voor de datum verplaatst worden, en enkel naar een later tijdstip. Echter wordt wel een toeslag berekend in verband met de verloren gereserveerde tijd. 
 • De klant zal het slaapplan niet delen met derden, die niet bij het kind betrokken zijn – dit plan is alleen voor het betreffende gezin en kind.
 • De klant zal erkennen dat eventuele wijzigingen die zij aanbrengen in de slaap- of voedingsarrangementen van hun kind hun beslissing en verantwoordelijkheid zijn. Consuela Hendriks/Slaap Zoet doet alleen suggesties voor verandering en is niet aansprakelijk voor de uitvoering van deze wijzigingen.
 • Hoewel ik alles in het werk zal stellen om een geïndividualiseerd plan te ontwikkelen om te helpen bij het coachen van de slaap, kan ik geen garanties op succes afgeven, aangezien succesvolle en consistente uitvoering van het slaapplan mede afhankelijk is van de inzet van ouders en variabelen die buiten mijn controle liggen.
 • De klant zal eventuele zorgen en medische aandoeningen met mij bespreken. Wanneer er sprake is van medische problematiek, raadpleeg dan altijd een arts. De klant is zich ervan bewust dat alle steun en suggesties die via Slaap Zoet zijn gedaan, niet bedoeld zijn als vervanging voor medisch advies van artsen.
 • Ik zal streven naar een hoog niveau van nazorg (indien in pakket) die flexibel is voor de veranderende behoeften van het kind en het gezin. Echter, waar ouders kiezen voor het niet gebruiken van strategieën die ik heb voorgesteld, of waar nieuwe en niet-gerelateerde problemen zijn ontstaan, zal de steun beperkt blijven tot de vastgestelde initiële problemen bij aanmelding en de strategieën die tijdens het consult zijn overeengekomen.