Baby-Led Sleep™ & Well-Being Specialist

Consuela is a brilliant professional with a love of learning. Consuela brings such a wealth of knowledge to her sleep work. I learned a lot from Consuela and loved having her in the community. She is a beautiful support to the families that she helps and any family that is lucky enough to work with her will receive the absolute best support.
Lauren Weber
Founder at Isla-Grace, co-creator of the Baby-Led Sleep Approach™, sleep without sleep training, certified sleep coach

Ik ben naast Nederlands eerste gecertificeerde Holistic Sleep Coach tevens Nederlands eerste gecertificeerde Baby-Led Sleep™ & Well-Being Specialist, waarvoor ik een Canadese opleiding volgde bij Isla Grace. Ik beschik tevens als eerste Nederlandse over de Neufeld Institute Certificate of Sleep Studies, een slaap-certificering gebaseerd op de ontwikkelings-gehechtheidstheorie en -benadering van dr. Gordon Neufeld. 

Ik begeleid gezinnen o.a. met de Baby-Led Sleep Approach™. Daarbij benadruk ik altijd responsief ouder-/opvoederschap waarbij er gewerkt wordt vanuit verbinding met het kind en er gebouwd wordt aan een gezonde hechtingsrelatie. Daarbij respecteer ik de normale biologische ontwikkeling van het kind en zijn nog altijd ontwikkelende brein. In het licht van dit ontwikkelend brein ondersteun ik ouders en opvoeders in het bereiken van het hoogst haalbare ‘biologische normaal’ voor hun kind. Dit doe ik door middel van psycho-educatie rondom slaap en hechting, het in de kracht zetten van ouder(s)/opvoeder(s) en hen uit te rusten met de informatie om de slaap van hun kind te verbeteren, zonder daarbij gebruik te maken van separatie-gebaseerde technieken (zoals een ‘laten huilen’ methode). Nooit zal ik ouder(s)/opvoeder(s) adviseren om hun kind in afzondering te laten huilen.

Ik ben opgeleid door o.a. kinderartsen, professoren, voedingstherapeuten, ergotherapeuten, psychotherapeuten, IBCLC’s, psychologen, speltherapeuten, taal-spraak specialisten) op het gebied van slaap, biologie van slaap, hechting, borstvoeding, voeding, allergieën en intoleranties, reflux, ontwikkelingsproblemen en meer.  Professionals door wie ik ben opgeleid zijn o.a. Lauren Heffernan, Dr. James J. McKenna, Dr. Deborah Macnamara Phd, Dr. Stephen Porges, Dr. Alison Sigal, Dr. Chelsea Pinto, Lenka Medvekova. Ik ben lid van de Isla Grace directory.

Daarnaast woon ik regelmatig congressen, webinars, conferenties en workshops bij en neem ik deel aan CPD-cursussen (Continuing Professional Development) om mijn kennis van nieuwe richtlijnen en steeds veranderende standaarden up-to-date te houden. Ik maak deel uit van een uitgebreid netwerk van zeer ervaren en geschoolde professionals, waarbij voortdurende professionele training hoog in het vaandel staat.

Door mijn achtergrond als Gz-psycholoog (post-academische studie) en Orthopedagoog (Universitaire opleiding) beschik ik over een veelheid aan technieken en benaderingen voor ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

Als eerste gecertificeerd en geaccrediteerd Holistic Sleep Coach én Baby-Led Sleep™ & Well-Being Specialist én Neufeld Institute of Sleep Studies gecertificeerde Gz-psycholoog van Nederland richt ik me op het ondersteunen en versterken van ouders. Ik maak daarbij gebruik van liefdevolle strategieën die ‘evidence based’ zijn. Dit houdt in dat ik gebruik maak van wetenschappelijk onderbouwde methoden. Ik zal daarnaast nooit adviseren om baby’s in isolatie te laten huilen. Ik werk met strategieën op basis van verbinding en gehechtheid, waarbij afstemming op de behoeften van het kind en zijn natuurlijke ritmes voorop gesteld worden. 

In combinatie met 20 jaren ervaring in de gezondheidszorg geeft dit een solide basis om met gezinnen te werken. Lees hier hoe ouders mijn diensten hebben ervaren.

Wil je mijn volledige professionele profiel bekijken, kijk dan hier.

Scroll naar boven