Privacy

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks met persoonsgegevens om gaat. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks werkt conform de grondbeginselen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks respecteert uw privacy als bezoeker van de website www.slaapzoet.nl en als gebruiker van de diensten en producten. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks doet haar uiterste best die privacy te beschermen.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring: u accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien u het hier niet mee eens bent, dient u deze website te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1.Verantwoordelijkheid

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks, gevestigd te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verwerkt

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten, de website bezoekt en/of omdat u deze gegevens zelf aan Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verwerkt:

 • Naam
 • Uitgerekende datum/geboortedatum
 • Familiespecifieke informatie van u over uw zwangerschap, geboorte of kinderen
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummer
 • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • Andere informatie die relevant is voor klantenenquêtes en/of aanbiedingen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, door correspondentie of door telefonische verstrekking;
 • Locatiegegevens en IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

3. Hoe Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks persoonsgegevens verwerkt

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks vergaart en verwerkt verder op verschillende manieren:

 • Direct contact: u verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op deze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, email of anders, ook als u:
  • een product of dienst aankoopt;
  • een account op de website aanmaakt;
  • u aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt;
  • u aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen;
  • Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks feedback geeft.
 • Indirect contact: door middel van (Facebook)pixels of analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan de website opgeslagen.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verwerkt

Persoonlijke informatie wordt nooit automatisch verzameld. Bepaalde niet-persoonlijke informatie kan worden vergaard via de standaard operatie van de internetservers. Denk hierbij aan uw IP-adres. De diverse mailinglijsten, downloads, formulieren etc. vragen u informatie te geven zoals uw naam en e-mailadres. Hier wordt alleen de informatie gevraagd die noodzakelijk is om u te voorzien. Persoonlijke informatie wordt nooit verkocht aan derden.

Betreft de betalingen: uw betaalinformatie wordt niet opgeslagen behalve als nodig om de betaling uit te voeren en de rechten en plichten van de transactie te honoreren. Betalingen kunnen lopen via een externe betaalprovider, waardoor de betaalinformatie ook niet voor Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks zichtbaar is. Er wordt enkel zichtbaar dat u heeft betaald.

Deze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over uw gezondheid, gegevens over uw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@slaapzoet.nl, dan verwijdert Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks deze informatie.

Bij het leveren van sommige diensten, zoals het consult, vraagt Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks een intakeformulier met daglogs in te vullen. Met de nadrukkelijke toestemming van de ouders/ voogd verwerkt Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks soms gegevens van de baby of het kind in de categorie bijzonder (zoals medische achtergrond en gezondheid). Deze gegevens heeft Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks nodig om de dienst uit te voeren. Uiteraard gelden hier ook alle rechten voor de betrokkenen zoals genoemd in artikel 9.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks persoonsgegevens verwerkt

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van de nieuwsbrief na toestemming;
 • Het informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om goederen, publicaties en (online) diensten bij u af te leveren;
 • Het analyseren van uw (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verwerkt ook persoonsgegevens als Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks nodig heeft voor de belastingaangifte.

6. Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks) tussen zit.

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

 • WordPress – website
 • Facebook/Instagram– sociaal netwerk en advertentie kanaal
 • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
 • Boekhoudkantoor
 • Een virtueel assistent die o.a. helpt om nieuwsbrieven te versturen, online trainingen op te zetten, de website te beheren en producten en diensten te leveren.
 • Consulten worden verwerkt in een tekstverwerker en omgezet naar Adobe Acrobat en bewaard op de persoonlijke, beveiligde harde schijf.

Uw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van de overeenkomst om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Hoe lang Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks persoonsgegevens bewaart

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de mailings kunt u u te allen tijden uitschrijven via de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.

Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: 

 • Voor- of achternaam
 • E-mailadres

Zolang u klant bent in het algemeen: 

 • Voor- of achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Bij een consult:

De huidige bewaartermijn van cliëntdossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Het betreft:

 1. gegevens die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks zelf heeft gegenereerd en die direct verband houden met de zorg en ondersteuning aan de cliënt (gezondheidsgegevens). Deze worden 15 jaar bewaard;
 2. gegevens die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks zelf heeft gegenereerd die nog wel verband houden met de zorg en ondersteuning, maar geen gezondheidsgegevens zijn (de financiële administratie); hiervoor geldt de bewaartermijn op grond van andere regels, bijvoorbeeld die voor de boekhoudplicht/ financiële verslaglegging. Voor dergelijke fiscale gegevens geldt over het algemeen een termijn van 7 jaar.
 3. overige gegevens. Niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks gebruikt
Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks gebruikt functionele, analytische (Google Analytics) en tracking (Facebook) cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden (zoals het akkoord gaan met de cookieverklaring). Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast kunnen cookies worden geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan deze website bent u geïnformeerd over deze cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting bijvoorbeeld op veiliginternetten.nl of de site van Consuwijzer.

Houd er rekening mee dat de website of delen hiervan, bij weigeren of uitzetten van de cookies, niet goed kunnen functioneren. Uw akkoord met de cookieverklaring wordt 3 maanden onthouden, daarna wordt deze automatisch verwijderd en kunt u opnieuw uw akkoord geven.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account die u onder elke ontvangen email vindt. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@slaapzoet.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks u om specifieke persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van uw privacy. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks is u dankbaar als u eerst contact met Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks zou willen opnemen, zodat Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks de kans krijgt het voor u op te lossen.

10. Hoe Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendrikspersoonsgegevens beveiligt

Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@slaapzoet.nl.

11. (externe) links

Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat u deze third parties toestemming geeft om data van u te verzamelen. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks heeft geen controle over deze externe partijen en Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks is niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks raadt u aan om de privacyverklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

Malware/Spyware/Virussen: Noch Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks noch WordPress staan willens en wetens het gebruik van malware, spyware, virussen of andere gelijksoortige software toe.

Voor vragen, inzage, bezwaar, rectificatie en andere feedback kunt u contact opnemen met:

info@slaapzoet.nl, Slaap Zoet™, C.J.W.H. Hendriks, Tiberiusplein 12, 6522LC Nijmegen

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar boven