slaapregressie breinprogressie hersenontwikkeling sprong

Slaapregressie of breinprogressie?

Slaapregressie

Slaapregressies, je hebt er vast wel over gehoord. En misschien boezemt het zelfs angst in… je kind slaapt net lekker in een ritme of misschien zelfs al wel door en dan wordt alles plotseling rommelig, zonder een aanwijsbare reden zoals bijvoorbeeld ziekte of tandjes. Maar, wat is een slaapregressie (of is het breinprogressie)?

Of breinprogressie?

Maar, wist je dat zo’n slaapregressie heel sterk samenhangt met de ontwikkeling van het brein van je kind? En het dus eigenlijk een signaal van iets heel moois en positiefs is? Natuurlijk vervelend dat slapen weer slechter gaat dan vóór zo’n fase (wat trouwens niet altijd zo hoeft te zijn), maar de keerzijde is dat het eigenlijk progressie is, dat van het brein van je kind. 

Leren en ontwikkelen

Kinderen ontwikkelen zich en veranderen continue, ze groeien, ze passen zich aan en leren ontzettend veel. Vaak zijn de hersenen van kleintjes zelfs actiever wanneer ze slapen dan wanneer ze wakker zijn. Er groeit en bloeit van alles (het groeihormoon wordt afgegeven), nieuwe hersenverbindingen worden gevormd en er vindt herstel plaats. Al dat leren en dat groeien moet een plekje krijgen in het brein. Zeker in dat eerste levensjaar kan een fase waarin een kind veel ontwikkelingstaken eigen aan het maken is het slapen beïnvloeden. Het kind wordt eigenlijk een beetje overspoeld met nieuwe informatie, en geeft als het ware even prioriteit aan het onder de knie krijgen van al dat nieuws boven het slapen. Weet hij veel dat slapen toch wel erg belangrijk is, hij wil dat al dat andere leren! En zoals je zelf ook wel herkent, nieuwe ontwikkelingen maken ook actief en alerter.

Ontwikkelingssprongen

Je ziet zo’n slaapregressie dan ook vaak samenvallen met cognitieve ontwikkelingsmijlpalen. Bijvoorbeeld als hij motorische vaardigheden ontwikkelt zoals omrollen, kruipen, gaan staan of gaan lopen. Of als de taal zich flink ontwikkelt met bijvoorbeeld babbelen en praten. Of als er gestart wordt met vaste voeding en alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Het kan dan zijn dat kinderen ineens weer moeilijker gaan slapen of vaker wakker worden. En dat is helemaal niet gek als je je bedenkt wat je kind allemaal leert en te verwerken heeft.

Vaak zie je dus aan het slapen van je kind dat er weer een flinke ontwikkelingssprong wordt gemaakt. Achteraf herken je het misschien, als je kind de nieuwe vaardigheid laat zien en je terugkijkt denk je wellicht, ‘oh, vandaar dat het slapen slechter ging… ‘.

Individueel getimed

Hoewel we ongeveer weten wanneer zo’n slaapregressie plaatsvindt, is het dus niet een vast moment in de leeftijdslijn van je kind, maar sterk gerelateerd aan de ontwikkeling van je kind en de prachtige mijlpalen die hij behaalt. En dit is een mooie vorm van ‘omdenken’ om zo’n turbulente fase door te komen.

Geen blogs missen? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Abonneer je op de nieuwsbrief!
Delen: